Weekenden

Het logeren in de weekenden gebeurt in een cyclus van vier weken met dezelfde logees (max. 6) en vaste medewerkers. Op deze manier is er in de verschillende groepen een duidelijke structuur ontstaan waardoor de logees weten waar ze aan toe zijn. Bij nieuwe aanmeldingen zal er worden gekeken wat de zorgvraag is en in welke groep de nieuwe logé het beste tot zijn of haar recht komt.

2018 | Het Jagerhuis BV Ede