Klachtenreglement

 

Iedere cliënt van het Jagerhuis heeft een persoonlijk begeleider of ondersteuner. Deze ondersteuner is het eerste aanspreekpunt als het gaat over de zorg. Samen met een ondersteuner wordt een plan gemaakt, aan doelen gewerkt en wordt de ondersteuning geëvalueerd. Ook bij ontevredenheid is uw ondersteuner het eerste aanspreekpunt. Samen wordt gezocht naar een goede oplossing. Als u het gevoel heeft dat er (nog) geen goede oplossing is of u om welke reden dan ook niet bij uw eigen ondersteuner terecht kunt, kunt u contact opnemen met onze coördinator en/of directeur, telefonisch via 0318-517 285 of per mail via info@hetjagerhuis.nl

 

Het Jagerhuis is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, waardoor wij voldoen aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Klachtenportaal Zorg heeft een onafhankelijke klachtenregeling, die de kwaliteit van zorg waarborgt op integere wijze. Als er klachten zijn, waar we samen niet uit komen, kan een klachtenfunctionaris bemiddelen. Klik hier om contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg.

 

Het Jagerhuis zal binnen een termijn van 6 weken komen met een reactie op de klacht en eventueel al ondernomen acties en verbeteringen. Voor cliënten en hun ouders/belangenbehartigers zijn hieraan geen kosten verbonden. Meer informatie vindt u in het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg.

 

2018 | Het Jagerhuis BV Ede